Témy dvadsiateho výročia revolúcie v slovenskej dráme a divadle

Cieľom záverečnej práce bolo nájsť spojitosti medzi troma textami mladej generácie slovenských dramatikov, ktoré si divadlá vybrali pri príležitosť dvadsiateho výročia nežnej revolúcie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol.
Prvá kapitola je venovaná stručnému historickému vývoju dokumentárnych a politicko-spoločensko kritických drám, aby sa čitateľ lepšie orientoval v kontextoch.
V ďalšej kapitole sa kladie dôraz na dramaturgické východiská inscenovania posudzovaného typu drámy s cieľom vyvodiť závery o dostatočnosti záujmu profesionálnych divadiel oň.
Tretia kapitola sumarizuje hlavné informácie o posudzovaných hrách a ponúka ich stručnú analýzu.
Štvrtá a zároveň záverečná kapitola analyzuje hry cez optiku vybraných tém, ktorými sú egoizmus, pravda, dokončenie revolúcii a porevolučná generácia
Výsledkom skúmania danej problematiky je zistenie, že väčšina posudzovaných hier sa venuje podobným témam, i keď rozdielnymi metódami a s odlišnými závermi.

Na stiahnutie:

Témy dvadsiateho výročia revolúcie v slovenskej dráme a divadle (pdf)

MOŠKO, Matej. Témy dvadsiateho výročia revolúcie v slovenskej dráme a divadle – Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Divadelná fakulta; katedra divadelných štúdií. – Vedúci záverečnej práce: Mgr. art Zdenka Pašuthová ArtD. – Bratislava: DF VŠMU, 2010, 52 strán.

pošli na vybrali.sme.sk Podobné príspevky:
  1. Zatiaľ žiadne komentáre

  1. Zatiaľ žiadne spätné odkazy