Focus Antigona – workshop

Organizátori oslovili KDŠ, aby sa workshopu zúčastnili aj študenti teórie a kritiky. Účasť odporúčame študentom prvého ročníka, ktorí v čase konania workshopu budú z výučby ospravedlnení. Prosím, informujte vedúcu ročníka, ktorí študenti sa na workshop prihlásili. Ďakujem. zp

Divadelný ústav ponúka študentom divadelných odborov zameraných najmä na odbor herectvo, réžia a dramaturgia tvorivú dielňu FOCUS ANTIGONA. Počas štyroch intenzívnych dní sa účastníci pod vedením švajčiarskeho lektora – režiséra Stephana Müllera bližšie zoznámia s rôznymi prístupmi vnímania antickej drámy s dôrazným prihliadnutím na Sofoklovu Antigonu. Postupy práce: • fyzická časť • analytická časť • vytváranie situácií

podmienky účasti: • prečítaná Sofoklova hra ANTIGONA • oblečenie vhodné na aktívny pohyb

TERMÍN: 2. 11. – 5. 11. 2010 (utorok – piatok), 10 hodín denne MIESTO: VŠMU, Svoradova 1, Bratislava KONTAKT: Miroslav Zwiefelhoffer, studio12@theatre.sk Dielňa je bezplatná a koná sa v anglickom jazyku s podporou tlmočníka

———————————————- Odoslané systémom ATutor na http://kurz.vudu.exs.sk/login.php?course=2 | VÝVESKA Katedry divadelných štúdií (divadelnej vedy) Domovská stránka: http://atutor.ca

pošli na vybrali.sme.sk
  1. Zatiaľ žiadne komentáre

  1. Zatiaľ žiadne spätné odkazy