Archív kategórie ‘ kurz VUDU

Focus Antigona – workshop

Organizátori oslovili KDŠ, aby sa workshopu zúčastnili aj študenti teórie a kritiky. Účasť odporúčame študentom prvého ročníka, ktorí v čase konania workshopu budú z výučby ospravedlnení. Prosím, informujte vedúcu ročníka, ktorí študenti sa na workshop prihlásili. Ďakujem. zp

Divadelný ústav ponúka študentom divadelných odborov zameraných najmä na odbor herectvo, réžia a dramaturgia tvorivú dielňu FOCUS ANTIGONA. Počas štyroch intenzívnych dní sa účastníci pod vedením švajčiarskeho lektora – režiséra Stephana Müllera bližšie zoznámia s rôznymi prístupmi vnímania antickej drámy s dôrazným prihliadnutím na Sofoklovu Antigonu. Postupy práce: • fyzická časť • analytická časť • vytváranie situácií

podmienky účasti: • prečítaná Sofoklova hra ANTIGONA • oblečenie vhodné na aktívny pohyb

TERMÍN: 2. 11. – 5. 11. 2010 (utorok – piatok), 10 hodín denne MIESTO: VŠMU, Svoradova 1, Bratislava KONTAKT: Miroslav Zwiefelhoffer, studio12@theatre.sk Dielňa je bezplatná a koná sa v anglickom jazyku s podporou tlmočníka

———————————————- Odoslané systémom ATutor na http://kurz.vudu.exs.sk/login.php?course=2 | VÝVESKA Katedry divadelných štúdií (divadelnej vedy) Domovská stránka: http://atutor.ca

Študentský portál

Aktívni študenti z KDŠ (MOško + Žifčák) založili portál, na ktorom nájdete výstupy nielen zo školy (kritiky, recenzie, ročníkové práce a pod.). Potenciálni prispievatelia a záujemcovia ho nájdu na adrese: foyer.k2city.eu (bez www).

———————————————- Odoslané systémom ATutor na http://kurz.vudu.exs.sk/login.php?course=2 | VÝVESKA Katedry divadelných štúdií (divadelnej vedy) Domovská stránka: http://atutor.ca

Pozor! Posledné úpravy zapísaných predmetov

Upozornenie pre študentov: ak došlo k zmene v predmetoch, ktoré chcete absolvovať tento rok, resp. niektoré predmety, ktoré ste si zapísali, nemôžete absolvovať (pre zmeny rozvrhu a pod.) – NEODKLADNE navštívte študijné oddelenie a predmety si dajte vyškrtnúť. Inak ich neabsolvujete (zmámka FX) a budete ich musieť opakovať, mať zhoršený priemer… atď.! zp

Poetika bábkového divadla

povinne voliteľný predmet pre bc stupeň – bude v pondelok 16.00 Zochova 86. zp

ESTETIKA

Na základe informácií od doc. Waradzinovej došlo k zmene v rozvrhu. Estetika bude vo štvrtok od 16.45 do 18.15 na S 2.16

ŠTYLISTIKA

Prosím študentov 1. ročníka, aby čo najskôr kontaktovali svojho prednášajúceho na adrese official@peterfriusjilek.eu (chce zaslat program seminarov). Ďakujem. zp

Poetika bábkového divadla

Prosím študentov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí si zapísali ako povinne voliteľný predmet poetiku bábkového divadla, aby sa skontaktovali s prof. Uličianskym. Kontakt nájdete na študijnom oddelení, resp. sekretariáte dekana. (Vzhľadom na presun predmetu estetika, sa musí zmeniť aj termín tohto predmetu). O výsledku dohody ma prosím informujte. Z. Pašuthová

Dr. Hronec 20. 9. 2010 neučí

Prednáška nové médiá sa tento pondelok nekoná. Budúci týždeň už podľa rozvrhu. zp

ZLOMVAZ – Ponuka

default iconNab