Archív kategórie ‘ Recenzie

Rozhovor troch žien vzletný aj nízky o predstavení

Vzlet a pád Ikara Gubelkijana(Vzlet a pád Ikara Gubelkijana (Borislav Pekić ), DAMU, Zlomvaz 2011)
Rozhovor študentiek – Veroniky (réžia), Dáše (scénografia) a Lýdie (bábkoherectvo).

Čítaj viac

Zjedla by som im aj desať kíl takéhoto cukru….

(Nesladim, DAMU, festival Zlomvaz 2011)

Nič súčasnejšie, originálnejšie a vtipnejšie na tému Troch sestier (A.P. Čechov) ešte v študentských radách nezasvietilo. Pokiaľ si na takéto vyhlásenie trúfam a pokiaľ viem. Trúfam si veľa, veľa neviem.

Čítaj viac

Nečítajte Bachtina! Felix to má v skratke

Jozef Felix: Francois Villon - bohém, básnik, baladikZbierka Francois Villon: bohém, básnik, baladik nie je len poctou tomuto ranorenesančnému literátovi, ale aj spomienkou na prekladateľa a literárneho teoretika Jozefa Felixa. Väčšiu časť publikácie tvoria práve jeho eseje a poznámky k Villonovi a jeho dielu. Zbierka, ktorá vyšla pri príležitosti jeho nedožitých deväťdesiatych narodenín, má byť akýmsi uctením si veľkého slovenského romanistu. Čítaj viac